GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kdo je správce vašich údajů?

Správcem vašich údajů jsem já sama  ( www.fotoficova.cz, Michaela Ficová, 24. dubna 31, 66443 Želešice, IČ: 86984624) a zpracovávám je v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů.
Jak zpracování funguje se dočtete níže, v případě nejasností a dotazů mě neváhejte kontaktovat na adrese michaela@fotoficova.cz
Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány dle zákona o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.), po dobu nezbytně nutnou k plnění smluvního vztahu a  vyžadovanou zákonem.


Jaké údaje mi poskytujete, jak a proč jsou zpracovány?

 • e-mail + jméno+ telefonní číslo – pokud mě kontaktujete ohledně focení, zobrazí se mi vaše mailová adresa či telefon. Nebudu zasílat žádné nevyžádané zprávy, novinky ani nabídky, nevyslovíte-li předem souhlas. Jde o údaj nutný ke sjednání služby a komunikaci při plnění služby. Dále je emailová adresa využita v případě vašeho přihlášení k odběru novinek, ze kterého je možno se kdykoli odhlásit.
 • adresa – adresu vyžaduji pouze pokud potřebujete vystavit fakturu do účetnictví, nebo pokud vyplňujete formulář na TFP focení, a také v případě žádosti o zaslání čehokoli přepravní službou. V tomto případě  jsou údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou, kterou ukládá zákon o vedení účetnictví.
 • fotografie – mnou pořízené fotografie jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění služby (dodání hotového produktu), dále pak hotové fotografie po dobu nejméně půl roku, v zákaznické galerii pak k dispozici ke stažení min. 1 rok. Fotografie, ke kterým nemám udělen souhlas se zveřejněním mažu po 6 měsících od předání. Raw soubory jsou do 1 měsíce po vašem výběru. U fotografií se souhlasem je to na dobu určenou v souhlasu. Souhlas je možné kdykoli odvolat.
 • ostatní údaje – jména a věk dětí, údaje při narození, velikost oblečení apod. jsou využity výhradně za účelem plnění služby a nejsou dále využívány
 • číslo bankovního účtu – nutné pro bezhotovostní platby, použiji pouze v případě potřeby vrácení plateb apod.

 

Kde dochází ke sběru osobních údajů?

 • kontaktní formulář “Objednat se”  – Informace přijaté kontaktním formulářem “Objednat se” uchovávám po dobu plnění služby, nejsou použity za účelem marketingu.
 • přihlášení k newsletteru a další marketingová sdělení – kontakty jsou využity výhradně za účelem této služby a vždy požaduji potvrzení souhlasu předem. Z odběru je možné kdykoli se odhlásit.
 • cookies – Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.
 • komentáře – Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.
 • google analytics – zatím nevyužívám

 

S kým sdílím údaje?

Pokud je nutné sdílet některé údaje s třetí stranou, jsou to

 • Dastax – profesionální tisk fotografií a obrazů
  (Dastax s.r.o., Jiráskovo předměstí 633, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ:03613241) na jejichž serveru propojeném s tiskárnou jsou umístěny galerie s hotovými fotografiemi ke stažení, je jim viditelné vaše jméno, fotografie, mailová adresa na kterou vám přijde odkaz ke stažení. Samozřejmě fungují v souladu se zásadami na ochranu osobních údajů.
 • hosting webových stránek C4
 • dodavatelské a přepravní společnosti
 • bankovní společnosti a poskytovatelé platebních brán (Air bank) – číslo účtu
 • SendinBlue  – mailingová společnost, která spravuje váš mail pro rozesílání newsletterů, aby jste vždy dostávali jen ty informace, ke kterým se hlásíte
 • Simpleshop – zatím nevyužívám
 • Facebook, Instagram – fotografie vkládám s vaším svolením

 

Jak dlouho jsou údaje zpracovávány?

 • plnění služby – doba nezbytně nutná pro plnění smluvního vztahu
 • vedení účetnictví – údaje klientů nutné k vedení účetnictví jsou zpracovány a uchovány po dobu stanovenou zákonem o vedení účetnictví
 • souhlas se zveřejněním – doba 10 let, po této době nebudu vaše fotografie používat, budou vymazány a odstraněny i z mých webových stránek . Souhlas je možné kdykoli odvolat i před uplynutím této doby.
 • odběr novinek a marketing – po dobu vaše přihlášení, do zrušení

 

Jaké je právo osoby jejíž údaje jsou zpracovávány?

Osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány má právo na přístup ke svým údajům – informace jak a proč jsou údaje zpracovány. V případě nesrovnalostí na opravu těchto údajů a také na vymazání osobních údajů pokud již zákon neukládá jejich uložení. Stejně tak na omezení zpracování osobních údajů, na přenositelnost údajů, na vznesení námitky nebo stížnosti k příslušnému orgánu. (více v zákoně na ochranu osobních údajů GDPR, články 15, 16, 17, 18, 20, 21, 77).

 

Státy, kde jsou data zpracovávány
Pokud je to možné, veškerá data sdílím pouze se společnostmi v rámci EU. Pokud jsou to společnosti se sídlem mimo EU (např. sociální sítě), je samozřejmostí aby dodržovali zásady GDPR platné pro státy Evropské unie.

Kontakt
Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy, či zjistíte nesrovnalosti, kontaktujte mě na adrese michaela@fotoficova.cz

 

 

 

error: Content is protected !!